KAHRAMAN MEHMETÇİKLER
KAHRAMAN MEHMETÇİKLER
Tarih: 25.1.2018 13:52:48
Ahmet Kocabaş

--Suriye Afrin´de harekâta katılan yiğit askerlerimizin şahsında tüm Mehmetçiklerimize--
Türk milletinin ve Anadolu medeniyetinin; iman, ahlak, dürüstlük, yiğitlik, fedakârlık, şefkat, merhamet, disiplin, insan sevgisi, vatana ve millete bağlılık gibi ilkelerle yoğurarak meydana getirdiği ve Müslüman Türk kültürüne kazandırdığı en önemli değerlerden biri de Mehmetçiktir.
Malazgirt´in cesaretini, Niğbolu´nun kahramanlığını, İstanbul fethini, Mohaç´ın beşeri kudretini, Çanakkale´nin direnişini, Sakarya´nın ölüm kalım destanı yazarak ayağa kalkışını ve Güneydoğu´nun Anadolu´dan bölünemeyeceğini, Suriye´nin zalimlere cehennem olacağını bütün dünyaya ilan eden tüm Mehmetçikleri minnet ve saygıyla selamlıyorum.
Mehmetçik; adı, sanı, rütbesi olmayan yiğit Türk askerlerinin sembol ismidir. Asırlarca Allah adını yüceltmek için mücadele eden, İslam´ın koruyucusu olan, kendisini “Peygamber müjdesine mazhar soylu asker” bilen ve ‘Adı Güzel Muhammed´e nispetle Mehmet adını çok kullanan Müslüman Türk evlatlarının, asker olanlarına verilen bir isimdir. “Sevimli Mehmet, sevgili Mehmet” anlamına gelen bu isim, Türk Kahramanlığının en yüksek bir ifadesi ve Müslüman Türk varlığının teminatı olan beşeri kudretin mümtaz ismidir (Yeni Türk Ansiklopedisi, Mehmetçik Md, 6/2269-2270).
Mehmetçik adının, Bigalı Mehmet Çavuştan kaldığını ya da Medine müdafaası sırasında Fahrettin Paşa´nın askerlerine, “Mehmetlerim! Mehmetçiklerim!” diye seslenmesinden geldiğini söyleyenler de olmuştur. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çıkarılan Silahlı Kuvvetler Dergisi, Mehmetçik adının çıkışını ve yaygınlaşmasını şöyle yazmıştır:
Ocak 1912´de Trablusgarp´ta Topruk Savaşında bir subayın yanında çarpışan Mehmet isimli asker şehit düşmüş. Onbaşı, Subaya dönüp ‘Kumandanım Mehmet şehit düştü´ diye bağırmış. Subay da ‘Vah Mehmetçik, vah´ diye karşılık vermiş. Subayı duyan diğer askerler şehit düşen askerin ismini ‘Mehmetçik´ sanıp ‘Mehmetçik şehit düştü´ diye feryat etmişler. Arap askerler ise dilleri dönmediğinden, ‘Muhammedcik şehit oldu, Muhammedçik şehit oldu´ diye ağlamışlar. Alay yazıcısı da deftere ‘İlk şehidimiz Mehmetçik´ diye yazmış. O gün şehit düşüp, gazi olan ama adı bilinmeyen askerlerin hepsine ‘Mehmetçik´ denilmiş. O günden sonra Mehmetçik, Müslüman Türk askerlerinin genel adı ve unvanı haline gelmiştir. (Bk. Zeki Teoman, Silahlı Kuvvetler Dergisi).
Nereden, nasıl gelirse gelsin, Mehmetçik, Anadolu´nun kınalı kuzuları, bu toprakların yağız delikanlıları, vatan toprağına sahip çıkmanın çelikleşmiş ifadesi ve insanlık tarihinin en soylu beşeri kudretidir. O sadece vatanın bekçisi değil, tüm mukaddes değerlerin, namusun, emniyetin, hakkın, hukukun ve hürriyetin en büyük koruyucusudur.
Mehmetçik; Mehmet Akif´in “Asım´ın nesli” olarak selamladığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düşen, düştüğü toprağı vatan yapan, kanıyla tevhidi kurtaran, şehit oğlu şehit olan, mübarek kanıyla bayrakları bayrak yapan, mavi göklerde sonsuza kadar ay yıldızlı bayrakları dalgalandıracak olan, şahadetleri dinin temeli olan ezanları susturmayacak abide şahsiyettir.
Mehmetçik; cephede “Allah! Allah!” diyerek düşmana saldıran, dilinde Kelime-i Şahadet ile son nefesini veren, şehit düşünce cebinden tek varlığı, küçük bir Kuran-ı Kerim çıkan, her savaştan önce tıpkı Mohaç´daki soylu ecdadı gibi önce abdest alan, sonra namaz kılan, sonra birbiriyle helalleşerek ölüme meydan okuyan yiğit insanlardır.
“Gayri anlatılmaz bu savaş bence,
Dağ, taş konuşmuştu kendi dilince;
‘Hücum´ diye bir ses duydum ilkönce,
Sonra ‘Allah! Allah!´ dedi Mehmet´im…”
Gazi Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Destanı´nı yazan o asil Mehmetçikleri anlatırken şöyle diyordu: “… Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre, yani ölüm muhakkak… Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına düşüyor, ikinci siperdekiler onların yerini alıyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkül ile biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler Kuran-ı Kerim okuyor ve Cennet´e girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet çekerek yürüyorlar. İşte bu Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki; Çanakkale Muharebelerini kazandıran işte bu yüksek ruhtur.” (Cemil Conk, Çanakkale Conk Bayırı Savaşları 210´dan DR. Lokman Erdemir, Çanakkale Bir Milletin Varoluş Destanı, 143.).
Dost ve Kardeş Pakistan´ın ünlü Şairi Muhammed İkbal de Mehmetçiği şöyle anlatmıştır: “Dünyanın insanı mustarip eden hallerinden çok sıkılmış başka bir âleme (rüya âlemi) göçmüştüm. Melekler beni Hz. Muhammed´in huzuruna götürdüler. Peygamberimiz sordu:
-‘Bana dünyadan hangi hediyeyi getirdin ey İkbal?
Cevaben dedim ki: ‘Ey Allah Elçisi! Dünya da rahat ve huzur kalmadı. Arzu ettiğimiz hayat ele geçmiyor… Buna rağmen huzurunuza hediye olarak bir şişe getiriyorum. Bu şişenin içinde o kadar değerli bir şey vardır ki, bunu Cennette dahi bulmak imkânsızdır. Bu şişede İslam ümmetinin onuru vardır… Trablusgarp´ta savaşan askerlerin, Müslüman Türk askerlerinin kanı vardır!” (Diyanet Aylık Dergi, Mart 1991). 
Çanakkale´de Mehmetçiklerle savaşan Fransız askeri Stocanne´da onları şöyle anlatıyor: “Türkler müthiş askerlerdi. Mevzilerini sürekli bombalıyorduk. Ancak siperdeki on Türk askerinden ikisi sağ kalmış olsa bile, o iki kişi bize karşı çıkıyorlardı. Türk askerinin değerini o zaman anladık… Bazen kanlar içinde Türk esirler geçerdi önümüzden… Dimdik… Gururlu yürürlerdi…” (Ergun Göze, Kuğunun Son Ötüşü/Çanakkale Destanı, 134.)
Kelime-i Şehadet getirerek ölüme meydan okuyan kahramanlardır onlar. Manevi âlemde de olsa kanı Hz. Peygamber´e hediye olarak sunulan yiğitlerdir onlar. Türk milletinin ve İslam dünyasının korkusuz er oğlu erleridir onlar. Dostun gururu düşmanın korkusu yiğit Mehmetçiklerdir onlar.
“Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz,
Her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz!
Vatanın hem yaşayan varisi, hem sahibi o,
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o…”
Halide Nusret Zorlutuna´nın ifadesiyle “Aslan Mehmet´tir” O:
“Gölgeni görsün de titresin düşman,
Şu yüce dağa bir yaslan Mehmet´im.
Tanrı´dan armağan kalbindeki kan,
Ah aslan Mehmet´im, Aslan Mehmet´im. “
Malazgirt´ten Mohaç´a, Çanakkale´den Sakarya´ya, hatta Kore´den Kıbrıs´a kadar dünya ve Türk Tarihi işte bu Aslan Mehmetçiğin yürüyüşünden ibarettir… Irak´ta, Suriye´de o vardır. Çöllerde, göllerde, dağlarda, ovalarda, yedi iklim, beş kıtada Mehmetçik vardır, onun mührü vardır.
Ne uğruna?
Bir Hilal uğruna…
Allah yolunda… Millet yolunda…
Toprakları mübarek kılan ve toprakları vatan yapan onun temiz kanıdır…
Cenabı Allah şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş sağlam bir bina gibi sımsıkı durarak tek yürek, tek bilek halinde savaşanları sever.” (Saff, 61/4). 
Âdeta bu ayet Müslüman Türk milletinin bu yiğit evlatlarını, kahraman Mehmetçikleri anlatıyor.
Mehmetçik; sadece Sarıkamış´ta soğuğa kurban verilen, ‘Çanakkale Destanı´nı yazarken Gelibolu sırtlarında şehit edilen, İstiklal uğrunda Sakarya´da toprağa gömülen, Türk milleti ve Anadolu bölünmesin diye Güneydoğu´da bölücü teröristlere göğsünü siper eden, bazen ihmalkârlık sebebiyle helikopter kazalarında yitirilen kahramanların adı değil, tarihe yön veren, Türk milletine onur ve şeref kazandıran bütün yiğitlerin, onurlu gazilerin ve şanlı şehitlerimizin de ortak adıdır. 
Mehmetçik; kimi zaman Malazgirt ovasında Alparslan, kimi zaman İstanbul surlarında Ulubatlı Hasan, kimi zaman Mohaç´ta Süleyman, kimi zaman Plevne savunmasında Gazi Osman Paşa´dır. Mehmetçik; kimi zaman Çanakkale´de Yahya Çavuş, kimi zaman Dumlupınar´da Veli Onbaşı, Erzurum da Kara Fatma, Kafkaslarda Gazi Kadın, Antep´te Şahin Bey, İstiklal Harbinde Mustafa Kemal Paşa´dır. Mehmetçik; Güneydoğu´da mayın kurbanı bir yiğit, pusuya düşürülen bir kahraman, Suriye´yi teröristlere dar eden bir nefer, vücuduna 24 kurşun yemiş bir gazi ve başını vermeyen bir şehittir.
“Adı: Mehmet… Künyesi: Mehmet Oğlu Mehmet… Üniforması: Kırmızı bayrak, beyaz kefen… Parolası : Ölürsem şehit… İşareti : Kalırsam gazi…” Hedefi: İlai kelimetullah olan yiğittir.(Bk.Göze, AGE).
Mehmetçiğin soylu künyesi işte budur, ancak bu künye bile ona az gelir, yetmez. Çünkü ünlü Şair Âşıkpaşa Mehmetçiği şöyle ölümsüzleştirmiştir:
“Malazgirt´te aslan, surlarda Ulubatlı Hasan
Niğbolu´da Yıldırım, Kosova´da Murat, Mohaç´ta Süleyman.
Sensin Çanakkale´de gırtlak gırtlağa, diş dişe boğuşan.
Sen, Hakk´ın kılıncı, Allah´a vurulmuşsun,
Sen şehitler çocuğu kefensiz doğmuşsun.”
İşte asıl künyen budur senin, Ey Şanlı Mehmetçik!
Çin´den Avusturya´ya kadar çok değişik coğrafyadan yaklaşık 35 ülkede Mehmetçiğin mezarı, Türk şehitliği vardır. Buralarda Mehmetçik uyur, buralarda O Türk bayrağını dalgalandırır. Mehmetçik bu topraklara da mührünü vurmuş bir kahramandır.
Mehmetçiğe meçhul asker diyenlere Şair Arif Nihat şöyle cevap verir:
“Tuttuğu bayrak belli,
Yattığı toprak belli,
Kim demiş meçhul asker diye…” 
Mehmetçik, meçhul asker değil, kahraman askerdir.
Mehmetçik, meçhul asker değil, yiğit askerdir.
Mehmetçik, meçhul asker değil, şehit askerdir.
Mehmetçik, meçhul asker değil, muzaffer askerdir.
Mehmetçik, barışın güvercini, savaşın kartalı bir askerdir.
Mehmetçik, dostun gururu düşmanın korkusu bir askerdir.
Hiçbir ülkenin toprağında Mehmetçiğin gözü yoktur. O ülkeleri işgal ve istila etmek için değil imar etmek için vardır. Mehmetçik mazlum ve mağdur olan herkesin canını, malını, ırzını, namusunu, inancını ve özgürlüğünü korumak için savaşan soylu bir Türk askeridir. 
Kuran-ı Kerim´de Yüce Allah´ın; Zalimleri (Nisa, 4/107), hainleri (Enfal, 8/58), bölücüleri (Maide, 5/54), haddi aşanları (Al-i İmran, 3/57) sevmediği belirtiliyor. Ayrıca Cenabı Hak: “Sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Ama haksız yere saldırmayın…” (Bakara, 2/190) buyuruyor.
Peki, Kahraman Mehmetçik ne yapıyor?
Kur´an´dan aldığı ilhamla zalimlerle, hainlerle, bölücülerle ve haddi aşanlarla mücadele ediyor ve bu büyük millete savaş açanlarla, bu ülkeyi parçalamak isteyen bölücülerle savaşıyor. Bu ilahi ve kutlu mücadelen mübarek olsun, Rabbim seni her türlü kötülük ve ihanetten korusun Mehmet´im.
“Yedi kat toprağın altıyla bizimdir bu diyar,
Can verirken, bizi ecdadımızın ruhu duyar.
Kalbi Allah´a dayanmış, dayanır dipçiğine,
Güvenir Milletimiz yine Mehmetçiğine.” (Yusuf Ziya Ortaç). 
“Mehmet´im, Mehmet´im, arslan Mehmet´im,
Az gelir ne yazsam, az gelir sana…”
Vatana, Millete kurban Mehmet´im,
Az gelir ne yazsam az gelir sana.” (İ. Hakkı Yılanlıoğlu, Aslan Mehmet´im). 
Sözlerimi Yahya Kemal´in Türk ordusuyla ilgili “26 Ağustos 1922” adlı duasıyla bitiriyorum:
“Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi.
Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi.
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın,
Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam´ın.”
Silah elinde vatanı bekleyen ve Suriye´de harekâta katılan yiğit Mehmetçiklere Allah´tan yardım diliyorum. Bütün Şehit Mehmetçiklerimizin ruhları şâd olsun, gazilerimize Allah acil şifalar versin. Bu vatan, bu millet, bu ordu sonsuza kadar var olsun.

Anahtar Kelimeler: KAHRAMAN, MEHMETÇİKLER
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
SARIKAMIŞ FACİASI (03 Ocak 2018 - Çarşamba)
Kur´an´ın Doğum Ayı Ramazan (30 Mayıs 2017 - Salı)
AYDINLIK İSLAM DİNİ (29 Aralık 2016 - Perşembe)
ŞEHİTLER TEPESİNİN YİĞİT ŞEHİTLERİNE (17 Aralık 2016 - Cumartesi)
CUMHURİYET BAYRAMI (27 Ekim 2016 - Perşembe)
KUTLU DOĞUM DA KUTLU NEBİ´YE MEKTUP (09 Nisan 2016 - Cumartesi)
KUR´AN NASIL BİR KİTAPTIR? (05 Mart 2016 - Cumartesi)
ADAM OLMAK (18 Aralık 2015 - Cuma)
KAHRAMAN MEHMETÇİKLER (08 Ekim 2015 - Perşembe)
GAZİLER GÜNÜ (19 Eylül 2015 - Cumartesi)
AZİZ ŞEHİTLER (10 Eylül 2015 - Perşembe)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI (28 Ağustos 2015 - Cuma)
ŞEKİL DİNDARLIĞI (03 Nisan 2015 - Cuma)
İSLAM’DA NAZAR VAR MI? (19 Aralık 2014 - Cuma)
ADAM OLMAK (03 Nisan 2014 - Perşembe)
TÖRE: CEHALET VE ŞİDDET Mİ? (25 Mart 2014 - Salı)
DİN GERÇEĞİ (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
HANGİ ALEVİLİK HANGİ SÜNNİLİK? (13 Kasım 2013 - Çarşamba)
KÜRESEL KRİZİ DOĞRU OKUMAK (18 Haziran 2013 - Salı)
“ANA GİBİ YAR OLMAZ” (12 Mayıs 2013 - Pazar)
YOKSULLUK ALLAH’A YAKLAŞTIRIR MI ? (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Osman Şekerciyi Rahmetle Anıyoruz (30 Nisan 2013 - Salı)
Güven Ve İstikrar (18 Nisan 2013 - Perşembe)
Nasıl Müslümanlık Bu?! (29 Mart 2013 - Cuma)
Nevruz Bayramı (22 Mart 2013 - Cuma)
Hangi Soykırım (05 Mart 2013 - Salı)
Hangi Soykırım (02 Mart 2013 - Cumartesi)
Hangi Türk Milleti ?! (16 Şubat 2013 - Cumartesi)
Üç Kafa Üç Anlayış (11 Şubat 2013 - Pazartesi)
Nasıl Bir Allah? (03 Şubat 2013 - Pazar)
İslam’da Çok Eşlilik Var Mı? (31 Ocak 2013 - Perşembe)
Sünneti Yeniden Düşünmek (28 Ocak 2013 - Pazartesi)
Sarıkamış Faciası:Kar Çiçekleri (24 Aralık 2012 - Pazartesi)
İslam ve Aile (15 Aralık 2012 - Cumartesi)
İşte Rüşvetin Belgesi (10 Aralık 2012 - Pazartesi)
Hicri Yılbaşı Ve Muharrem Ayı (03 Aralık 2012 - Pazartesi)
24 Kasım Öğretmenler Günü (22 Kasım 2012 - Perşembe)
Alevilik Mi, Sünnilik Mi ? (15 Kasım 2012 - Perşembe)
10 Kasım'da Mustafa Kemal'i Yeniden Anmak (12 Kasım 2012 - Pazartesi)
İslam Saltanat Cumhuriyeti (08 Kasım 2012 - Perşembe)
Kurban Bayramı (27 Ekim 2012 - Cumartesi)
Düşmanın Adili Olur Mu? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
30 Ağustos Zafer Bayramı (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
... (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Anadolu Medeniyeti (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Ey Kimsesiz Çocuklar! (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Hac (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Türk ve Kürt Kardeşliği (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
10 Kasım'da Mustafa Kemal'i Yeniden Anmak (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Atatürk'ün İslam'a Bakışı (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğlenmesini Bilmiyoruz… (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Kahraman Mehmetçiklere (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Bu Öfke, Bu Ayrılık Niye? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Özgürlük ve Emek (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Kutsal Aile Ocağı (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Allah'ın Rahmeti Mi Azabı Mı? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Anadolu Kültürü (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Küresel Krizi Doğru Okumak (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Ölülere Dua Etmek (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Rahmet Peygamberi (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İslamın Kadına Bakışı (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
18 Mart Şehitler Günü (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Mevsimlerin Anlattıkları... (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Allah Nerede? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Toprağına, Ürününe Sahip Çık (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Duygu Ekonomisi (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İstanbul'un Fethini Yeniden Düşünmek (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Bir Tarihçimiz Anlatıyor... (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İsra ve Mirac (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Sünnet Olmak (Hitan) (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Berat Kandili (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Terör Belası (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Kur'an'ın Doğum Ayı Ramazan (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
ŞEHİDİMİN ÖRTÜSÜ ŞANLI BAYRAĞIM: (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Camiler Haftası (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Ahilik Kültürü Ve Esnaf Bayramı (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Türbanın Kerameti (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
SALTANATTAN CUMHURİYETE (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Kurban Abidesi (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
KURBAN BAYRAMI -2010 (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
ÖZÜRLÜLER HAFTASI (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
TÜRKÇE EN BÜYÜK DEĞER: KORUYALIM (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
NOEL BAYRAMI VE MİLADİ YILBAŞI (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
DİN HER DÖNEMDE YÜKSELEN BİR DEĞER (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
CENNET Mİ CEHENNEM Mİ? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
DEĞERLERİMİZİ HARCIYORUZ! (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
KUMAR BİR FELAKETTİR (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
TANRI'NIN GÜCÜ YOK MU? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İSLAM’IN KADINA BAKIŞI (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İSTİKLÂL MARŞI -12 Mart 1921- (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
18 Mart Şehitler Günü (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
BİRLİK VE BERABERLİK (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İNSAN MI PETROL MÜ? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
GÜLLERİN EFENDİSİ (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
HANGİ SOYKIRIM? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
“ANA GİBİ YAR OLMAZ” (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İSTANBUL’UN FETHİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
ÜÇ AYLAR (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İSRA VE MİRAÇ OLAYI (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
DEĞİŞİM VE İSLAM (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
KARA AFRİKA’ NIN KARA YAZGISI!... (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
KOCA ÖLEN KARISINI MEZARA İNDİREMEZ Mİ? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
FELAKETLER KADER Mİ? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
HAC’DA HANGİ ŞEYTAN TAŞLANIYOR? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
HANGİ SOYKIRIM? (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
DİN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
ŞEHİTLER GÜNÜ’NDEN NEVRUZ BAYRAMINA… (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
19 MAYIS’TA GENÇLİĞE SESLENİŞ (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
İSLÂM VE SPOR (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
MİRAÇ KANDİLİ (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Berat Kandili (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
ŞEHİDİMİN ÖRTÜSÜ ŞANLI BAYRAĞIM (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
ÇAN'IN KURTULUŞU... (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
ŞEHİDİMİN ÖRTÜSÜ ŞANLI BAYRAĞIM : (29 Eylül 2012 - Cumartesi)
Yazar Deneme Yazısı (04 Mayıs 2010 - Salı)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
3.9039
EURO
4.8103
Çanakkale için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:43 08:28 13:27 15:50 18:08 19:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Elektrikleriniz kesilirse hemen bir mum yakarsınız. Fakat, 1 mum yeterince odayı aydınlatmaz. Bu nedenle elektrik kesildiğinde yaktığınız mumu bir aynanın önüne koyun. Aynadan yansıyan aydınlık sizi çok şaşırtacaktır.

Elektrikleriniz kesilirse
Yufka ile yapılan böreklerde tepsiye yaydığınız yufkaların üzerine eritilmiş margarin ve sütten oluşmuş karışımı dökerseniz böreklerinize ayrı bir lezzet katarsınız. Yufka ile yaptığınız böreklerin üstüne, böreği fırına vermeden önce bir yumurtayı, bir ş

Börek Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları